Bệnh viện Trưng Vương, TP.Hồ Chí Minh: Ban hành quyết định kỷ luật khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng

 Admin    Thứ năm - 24/06/2021 23:52
Trong những ngày qua, dư luận cán bộ, công chức, người lao động rất bức xúc khi Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương ký quyết định kỷ luật viên chức bằng hình thức Khiển trách, trong khi cơ quan chức năng đang xác minh và chưa có kết luận vụ việc.

 

ĐIỀU TRA 19/06/2021 08:13

 

Bệnh viện Trưng Vương, TP.Hồ Chí Minh: Ban hành quyết định kỷ luật khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng

Quyết định kỷ luật viên chức

Bệnh viện Trưng Vương, TP.Hồ Chí Minh: Ban hành quyết định kỷ luật khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng
Trang 1
Bệnh viện Trưng Vương, TP.Hồ Chí Minh: Ban hành quyết định kỷ luật khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng

Biên bản làm việc công bố Quyết định kỷ luật.

Quyết định kỷ luật theo quy trình ngược

Ngày 30/5/2021, Ngày mới Online đăng bài: “Bệnh viện Trưng Vương, TP Hồ Chí Minh: Quyết định kỷ luật mang tính áp đặt, gây bức xúc dư luận” phản ánh về vụ việc trên. Theo quy định của Luật Khiếu nại, sau khi ban hành Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu, người có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp, nếu khiếu nại đúng thì ra quyết định giải quyết khiếu nại ngay. Đối với trường hợp chưa có cơ sở kết luận nội dung khiếu nại tự mình tiến hành xác minh, kết luận nội dung khiếu nại hoặc giao cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm, xác minh nội dung khiếu nại, kiến nghị giải quyết khiếu nại.

Theo quy định trên, nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau thì người giải quyết khiếu nại tổ chức đối thoại với người khiếu nại người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại. Kết quả đối thoại là một trong các căn cứ để giải quyết khiếu nại.

Như vậy, trình tự, thủ tục để giải quyết khiếu nại được pháp luật quy định rất cụ thể, rất rõ ràng. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, được quy định tại Điều 28 Luật Khiếu nại. Ngay sau khi nhận được Quyết định kỷ luật, bác sĩ Võ Anh Minh đã gửi đơn khiếu nại và ngày 17/5/2021, Giám đốc Bệnh viện đã ban hành Thông báo thụ lý khiếu nại lần đầu nhưng đến nay, Bệnh viện chưa ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại, là thực hiện không đúng Điều 28 Luật Khiếu nại.

Trong khi đó, ngày 18/5/2021, Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương có Công văn số 492/BVTV-TCCB trả lời Đơn khiếu nại của ông Võ Anh Minh, có nội dung: Ngày 5/5/2021, Bệnh viện Trưng Vương tiếp nhận đơn khiếu nại lần 1 của ông Võ Anh Minh, về việc khiếu nại, đề nghị Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương thu hồi Quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Võ Anh Minh. Qua xem xét, Bệnh viện Trưng Vương trả lời Đơn khiếu nại với nội dung: Hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang điều tra vụ việc tự thu, chi tiền bệnh nhân trong phẫu thuật, thủ thuật tạo hình thẩm mỹ của khoa Bỏng- Tạo hình thẩm mỹ theo giấy mời của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu- Công an TP.Hồ Chí Minh đối với ông Võ Anh Minh. Bệnh viện sẽ giải quyết đơn khiếu nại của ông khi có kết luận của cơ quan điều tra.

Công văn trên gây nhiều bức xúc trong tập thể cán bộ, viên chức, người lao động tại Bệnh viện Trưng Vương: Căn cứ vào cơ sở nào để Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương ký quyết định kỷ luật viên chức? Liệu có gì khuất tất trong vụ việc này cẩn được các cấp có thẩm quyền làm rõ, để kết luận xử lý theo quy định pháp luật.

Xem xét trách nhiệm người đứng đầu

Trao đổi với chúng tôi về vụ việc này, luật sư Trần Thế Vinh, Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh, cho biết: Bệnh viện Trưng Vương chưa tuân thủ quy trình về ban hành quyết định kỷ luật viên chức và trình tự thủ tục về giải quyết khiếu nại, cụ thể là:

Một, ngày 5/5/2021, Bệnh viện Trưng Vương nhận đơn khiếu nại quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bác sĩ Võ Anh Minh, nhưng đến ngày 17/5/2021 mới ban hành “Thông báo về việc thụ lý khiếu nại lần đầu” số 484/TB-BVTV, là thể hiện vi phạm quy định Điều 27 Luật Khiếu nại. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thông báo bằng văn bản thụ lý giải quyết.

Bệnh viện Trưng Vương, TP.Hồ Chí Minh: Ban hành quyết định kỷ luật khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng

Thông báo số 484/TB-BVTV ngày 17/5/2021 về việc thụ lý đơn khiếu nại lần đầu.

Hai, tại Điều 28 Luật Khiếu nại quy định: Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, trường hợp khiếu nại của bác sĩ Võ Anh Minh, ngày 17/5/2021, Giám đốc Bệnh viện đã có Thông báo thụ lý khiếu nại lần đầu và đây không phải là vụ việc phức tạp, nhưng đến nay Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương vẫn chưa ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, là vi phạm về thời hạn giải quyết của Luật Khiếu nại.

Ba, sau khi thụ lý giải quyết khiếu nại thì người có thẩm quyền phải tổ chức đối thoại với người khiếu nại và ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại. Nhưng Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương lại ban hành Công văn số 492/BVTV-TCCB trả lời Đơn khiếu nại của ông Võ Anh Minh là không đúng với quy định tại Điều 31 Luật khiếu nại: Phải ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

Bệnh viện Trưng Vương, TP.Hồ Chí Minh: Ban hành quyết định kỷ luật khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng

Văn bản số 492/BVTV-TCCB của Bệnh viện Trưng Vương ngày 18/5/2021, về trả lời đơn KN của ông Võ Anh Minh.

Bốn, trong Văn bản số 492/BVTV-TCCB của Bệnh viện Trưng Vương ngày 18/5/2021, về trả lời đơn khiếu nại của ông Võ Anh Minh, Giám đốc Bệnh viện nêu lý do: “Bệnh viện sẽ giải quyết đơn khiếu nại của ông Minh khi có kết luận của cơ quan điều tra”, là làm theo quy trình ngược: Ra quyết định kỷ luật viên chức trước khi có kết luận của cơ quan chức năng, là trái với quy định pháp luật và “giam” Quyết định kỷ luật viên chức đang bị khiếu nại không thời hạn, là trái quy định pháp luật về khiếu nại.

Từ đó, luật sư Vinh cho rằng, để đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật, Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương cần ban hành Quyết định giải quyết KN lần đầu theo quy định của Luật Khiếu nại; đồng thời thu hồi Quyết định số 249/QĐ-BVTV ngày 29/3/2021, kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với bác sĩ Võ Anh Minh, để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của viên chức và người lao động. Bởi lẽ, Giám đốc Bệnh viện không thể tùy tiện ban hành quyết định trái quy định pháp luật để xử lý kỷ luật tại Bệnh viện Trưng Vương.

Bệnh viện Trưng Vương, TP.Hồ Chí Minh: Ban hành quyết định kỷ luật khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng
Trang 1
Bệnh viện Trưng Vương, TP.Hồ Chí Minh: Ban hành quyết định kỷ luật khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng

Đơn Khiếu nại lần 2 của bác sĩ Võ Anh Minh.

Qua vụ việc này, cán bộ, viên chức, người lao động đề nghị Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng, xem xét trách nhiệm người đứng đầu Bệnh viện Trưng Vương, đã nhiều lần vi phạm trình tự thủ tục ban hành quyết định kỷ luật và quy trình giải quyết đơn khiếu nại, có dấu hiệu không khách quan, thể hiện trù dập cấp dưới, gây bức xúc trong nội bộ Bệnh viện Trưng Vương.

 

Tác giả bài viết: Minh Ngô

Nguồn tin: https://ngaymoionline.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
VGS
MXHV
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập27
  • Hôm nay5,433
  • Tháng hiện tại234,075
  • Tổng lượt truy cập12,803,886
THĂM DÒ Ý KIẾN

Top mạng xã hội cập nhật xu hướng, tin tức, giải trí phổ biến 2020?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây