TP Hồ Chí Minh: UBND xã Đông Thạnh cương quyết chặn đứng công trình xây dựng không phép, sai phép

 myhoang    Thứ hai - 07/12/2020 00:39
Thực hiện Chỉ thị 23, ngày 25/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TP. Trong năm 2020, UBND xã Đông Thạnh đã tuyên truyền pháp luật về xây dựng, nâng cao trách nhiệm của đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn. Nhờ đó, hoạt động xây dựng trên địa bàn xã đã được kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn, hành vi, vi phạm TTXD ngày càng giảm

Xác định công tác quản lý Trật tự xây dựng là việc phải chú trọng thực hiện; tạo tiền đề phát triển cơ sở hạ tầng theo hướng đồng bộ, bền vững. Lãnh đạo xã Đông Thạnh luôn nâng cao công tác tuyên truyền; giúp người dân chấp hành tốt ý thức bảo vệ an toàn trật tự xây dựng. Bên cạnh đó, căn cứ kế hoạch lộ trình của xã, thông qua phần mềm zalo, lập các tổ xử lý xây dựng công khai các công trình vi phạm; giám sát và giải quyết công khai về công tác xử lý vi phạm xây dựng trên địa bàn. Hiện xã Đông Thạnh có 7 ấp, được chia làm 3 tổ, các tổ phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với nhiều bộ phân liên quan rà soát, giám sát, phát hiện và kịp thời những công trình xây dựng trái phép.

Hoc mon 3
Công trình xây dựng không phép bị lực lượng chuyên môn cưỡng chế

Vì thế, 10 tháng đầu năm 2020 chỉ có 19 vụ vi phạm đất đai; phát hiện, xử lý 4 công trình xây dựng không phép, sai phép do tồn đọng từ trước để lại; kịp thời ngăn chặn, cưỡng chế 8 công trình vừa xây dựng không phép; xử lý 25 trường hợp khi mới hình thành móng tại ấp 5; cho máy múc đất 2 trường hợp san lấp trái phép. Với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, kịp thời của các tổ xử lý, đa số các công trình vi phạm phát hiện ngăn chặn xử lý kịp thời; vì thế số vụ vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn giảm rõ rệt.

TP Hồ Chí Minh: UBND xã Đông Thạnh cương quyết chặn đứng công trình xây dựng không phép, sai phép
Nhà xây không phép bị lực lượng cưỡng chế xã Đông Thạnh cưỡng chế

Xã Đông Thạnh có18.000 hộ gia đình, 70.000 nhân khẩu; có có 7 ấp, 167 tổ Nhân dân. Với tổng diện tích đất tự nhiên là 1.300 ha, trong đó đất nông nghiệp là 642,36 ha chiếm 50,24% diện tích toàn xã; gồm đất trông lúa 197,90 ha đất; trồng cây hàng năm khác 369,66 ha; đất trồng cây lâu năm 37,57 ha; đất nuôi trồng thủy sản 10,24 ha và đất phi nông nghiệp 636,11 ha. Là địa phương có vị trí địa lý thuận lợi, có các tuyến đường trục chính là cữa ngõ qua nhiều địa phương khác; Đông Thạnh nằm ngay ở Đông Bắc huyện Hóc Môn, phía Tây Bắc TP Hồ Chí Minh.

Hoc mon 2
Xoá tan căn nhà xây dựng không phép

Để tiếp tục chặn đứng các công trình xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn; Ông Nguyễn Ngọc Hồ Quốc Bảo, Phó Chủ tịch UBND xã (ông Bảo mới được điều động về làm Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh theo Quyết định số 4082/QĐ-UBND ngày 3/9/2020 của UBND huyện Hốc Môn) cho biết, trong thời gian tới lãnh đạo Đông Thạnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành liên đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quy hoạch, xây dựng để nâng cao nhận thức của người dân. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời đối với các trường hợp vi phạm TTXD trên địa bàn thuộc địa phương quản lý

Xác định công tác quản lý Trật tự xây dựng là việc phải chú trọng thực hiện; tạo tiền đề phát triển cơ sở hạ tầng theo hướng đồng bộ, bền vững. Lãnh đạo xã Đông Thạnh luôn nâng cao công tác tuyên truyền; giúp người dân chấp hành tốt ý thức bảo vệ an toàn trật tự xây dựng. Bên cạnh đó, căn cứ kế hoạch lộ trình của xã, thông qua phần mềm zalo, lập các tổ xử lý xây dựng công khai các công trình vi phạm; giám sát và giải quyết công khai về công tác xử lý vi phạm xây dựng trên địa bàn. Hiện xã Đông Thạnh có 7 ấp, được chia làm 3 tổ, các tổ phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với nhiều bộ phân liên quan rà soát, giám sát, phát hiện và kịp thời những công trình xây dựng trái phép.

Hoc mon 3
Công trình xây dựng không phép bị lực lượng chuyên môn cưỡng chế

Vì thế, 10 tháng đầu năm 2020 chỉ có 19 vụ vi phạm đất đai; phát hiện, xử lý 4 công trình xây dựng không phép, sai phép do tồn đọng từ trước để lại; kịp thời ngăn chặn, cưỡng chế 8 công trình vừa xây dựng không phép; xử lý 25 trường hợp khi mới hình thành móng tại ấp 5; cho máy múc đất 2 trường hợp san lấp trái phép. Với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, kịp thời của các tổ xử lý, đa số các công trình vi phạm phát hiện ngăn chặn xử lý kịp thời; vì thế số vụ vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn giảm rõ rệt.

TP Hồ Chí Minh: UBND xã Đông Thạnh cương quyết chặn đứng công trình xây dựng không phép, sai phép
Nhà xây không phép bị lực lượng cưỡng chế xã Đông Thạnh cưỡng chế

Xã Đông Thạnh có18.000 hộ gia đình, 70.000 nhân khẩu; có có 7 ấp, 167 tổ Nhân dân. Với tổng diện tích đất tự nhiên là 1.300 ha, trong đó đất nông nghiệp là 642,36 ha chiếm 50,24% diện tích toàn xã; gồm đất trông lúa 197,90 ha đất; trồng cây hàng năm khác 369,66 ha; đất trồng cây lâu năm 37,57 ha; đất nuôi trồng thủy sản 10,24 ha và đất phi nông nghiệp 636,11 ha. Là địa phương có vị trí địa lý thuận lợi, có các tuyến đường trục chính là cữa ngõ qua nhiều địa phương khác; Đông Thạnh nằm ngay ở Đông Bắc huyện Hóc Môn, phía Tây Bắc TP Hồ Chí Minh.

Hoc mon 2
Xoá tan căn nhà xây dựng không phép

Để tiếp tục chặn đứng các công trình xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn; Ông Nguyễn Ngọc Hồ Quốc Bảo, Phó Chủ tịch UBND xã (ông Bảo mới được điều động về làm Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh theo Quyết định số 4082/QĐ-UBND ngày 3/9/2020 của UBND huyện Hốc Môn) cho biết, trong thời gian tới lãnh đạo Đông Thạnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành liên đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quy hoạch, xây dựng để nâng cao nhận thức của người dân. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời đối với các trường hợp vi phạm TTXD trên địa bàn thuộc địa phương quản lý

Xác định công tác quản lý Trật tự xây dựng là việc phải chú trọng thực hiện; tạo tiền đề phát triển cơ sở hạ tầng theo hướng đồng bộ, bền vững. Lãnh đạo xã Đông Thạnh luôn nâng cao công tác tuyên truyền; giúp người dân chấp hành tốt ý thức bảo vệ an toàn trật tự xây dựng. Bên cạnh đó, căn cứ kế hoạch lộ trình của xã, thông qua phần mềm zalo, lập các tổ xử lý xây dựng công khai các công trình vi phạm; giám sát và giải quyết công khai về công tác xử lý vi phạm xây dựng trên địa bàn. Hiện xã Đông Thạnh có 7 ấp, được chia làm 3 tổ, các tổ phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với nhiều bộ phân liên quan rà soát, giám sát, phát hiện và kịp thời những công trình xây dựng trái phép.

Hoc mon 3
Công trình xây dựng không phép bị lực lượng chuyên môn cưỡng chế

Vì thế, 10 tháng đầu năm 2020 chỉ có 19 vụ vi phạm đất đai; phát hiện, xử lý 4 công trình xây dựng không phép, sai phép do tồn đọng từ trước để lại; kịp thời ngăn chặn, cưỡng chế 8 công trình vừa xây dựng không phép; xử lý 25 trường hợp khi mới hình thành móng tại ấp 5; cho máy múc đất 2 trường hợp san lấp trái phép. Với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, kịp thời của các tổ xử lý, đa số các công trình vi phạm phát hiện ngăn chặn xử lý kịp thời; vì thế số vụ vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn giảm rõ rệt.

TP Hồ Chí Minh: UBND xã Đông Thạnh cương quyết chặn đứng công trình xây dựng không phép, sai phép
Nhà xây không phép bị lực lượng cưỡng chế xã Đông Thạnh cưỡng chế

Xã Đông Thạnh có18.000 hộ gia đình, 70.000 nhân khẩu; có có 7 ấp, 167 tổ Nhân dân. Với tổng diện tích đất tự nhiên là 1.300 ha, trong đó đất nông nghiệp là 642,36 ha chiếm 50,24% diện tích toàn xã; gồm đất trông lúa 197,90 ha đất; trồng cây hàng năm khác 369,66 ha; đất trồng cây lâu năm 37,57 ha; đất nuôi trồng thủy sản 10,24 ha và đất phi nông nghiệp 636,11 ha. Là địa phương có vị trí địa lý thuận lợi, có các tuyến đường trục chính là cữa ngõ qua nhiều địa phương khác; Đông Thạnh nằm ngay ở Đông Bắc huyện Hóc Môn, phía Tây Bắc TP Hồ Chí Minh.

Hoc mon 2
Xoá tan căn nhà xây dựng không phép

Để tiếp tục chặn đứng các công trình xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn; Ông Nguyễn Ngọc Hồ Quốc Bảo, Phó Chủ tịch UBND xã (ông Bảo mới được điều động về làm Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh theo Quyết định số 4082/QĐ-UBND ngày 3/9/2020 của UBND huyện Hốc Môn) cho biết, trong thời gian tới lãnh đạo Đông Thạnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành liên đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quy hoạch, xây dựng để nâng cao nhận thức của người dân. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời đối với các trường hợp vi phạm TTXD trên địa bàn thuộc địa phương quản lý

Tác giả bài viết: Công Trình - Hữu Trung

Nguồn tin: https://ngaymoionline.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
VGS
MXHV
THÔNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập26
  • Hôm nay12,914
  • Tháng hiện tại337,828
  • Tổng lượt truy cập12,441,528
THĂM DÒ Ý KIẾN

Smartphone đáng mua nhất đầu năm 2020

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây